20 år och 365 konserter

Maria Silvennoinen, Riikka Hiltunen ja Tytti Vuo tapahtuman 10-vuotisjuhlinnoissa 2014

Riikka Hiltunen

År 2004 kastade Savoyteaterns chef Tapani Närhi fram en idé åt mig och den andra praktikanten vid Savoyteatern, Katja Peräläinen: Visst vore det fint, om förutom jazz även folkmusik skulle klinga på Esplanadestraden i form av en festival! Vi skred genast till verket och 2005 ordnades Etno-Espa för första gången, nästan en månad lång. Redan det första året visade det sig lätt att övertyga finansiärer, eftersom vår förebild var den då redan fem år gamla Jazz-Espa. Förutom Helsingfors stad har evenemanget fått understöd av många privata stiftelser och partners under årens lopp.

Evenemanget har blivit en betydande arena för att presentera ny folkmusik och världsmusik. En riktlinje för den konstnärliga planeringen har varit att vi till största delen presenterar ny, komponerad musik. I samband med programmet på Konstens natt har estraden också berett plats för större folkfavoriter som flirtar med folkmusiken.

I slutet av detta års evenemang uppgår antalet konserter till sammanlagt 365, det vill säga en konsert per dag för ett helt år! Såväl namn på uppåtgående som folkmusikens pionjärer från Piirpauke till Värttinä har uppträtt vid gratiskonserterna. Inom det konstnärliga teamet har det varit roligt att följa med olika trender på fältet, som fenomenet skogsfolk eller hur rap och folkmusik ömsesidigt närmat sig varandra. Också det mångkulturella kan urskiljas allt starkare. Inom den finländska folkmusiken, som vi definierar rätt brett som folkmusik spelad och sjungen i Finland, kan man höra såväl kubanska som persiska rötter och impulser.

Med speciell stolthet bär vi upp könsbalansen i artistskaran. Folkmusikfältet har inte en lika skev könsfördelning som till exempel jazzfältet, och till exempel olika könsstereotyper i fråga om instrument har flera gånger krossats på vår scen.

Om någon när vi grundade evenemanget tvivlade på huruvida vi skulle få ihop ett högklassigt program under en hel månad har vi otaliga gånger bevisat att dessa tvivel inte håller streck. Av produktionsmässiga orsaker har evenemangets längd sedermera krympts till två veckor, men antalet konserter årligen har förblivit detsamma.

Det nuvarande kärnteamet bakom festivalen tog form redan 2006. Vilken glädje det har varit att få vara värd för evenemanget tillsammans med nära vänner, styrelseledamöterna Maria Silvennoinen och Tytti Vuo. Leve Etno-Espa!

Riikka Hiltunen, evenemangets grundare, föreningens ordförande 2006-2013