FR 11.8. kl 17:15 Kasvu

Kasvu (fi. växande) är en särpräglad nutida folkmusikgrupp, som låter sig inspireras av naturens mångfald. Dess musiker är bekanta från många andra toppensembler inom nutida folkmusik. Kasvus musik är en inbjudan att stanna upp inför vår tids viktigaste tema, ge tid åt tankar med koppling till naturens tillstånd, förändring och växande. Den ger utrymme för myrmarker, urskogar och stadsnatur samt för den livsviktiga mångfalden av arter som omger oss. Utan att glömma den lilla människan som våndas inför alla sina val.

Lotta Hagfors
Olli Kari
Suvi Oskala
Vesa Norilo
Elina Lappalainen
Oskari Lehtonen