Information

Etno-Espa är en årligen arrangerad stadsfestival som koncentrerar sig på ny inhemsk folkmusik. Evenemangets syfte är att presentera finländsk och i Finland skapad folkmusik i alla de former den antar i dag. Etno-Espa 2023 arrangeras 7.–17.8.2023 på Esplanadestraden.

 

Kontaktuppgifter
info[at]etno-espa.fi ||  +358 40 417 81 62 (Etno-Espa-föreningen).
Utanför evenemangstidpunkten rekommenderar vi kontakt via epost.


Bakgrund
Etno-Espa har arrangerats sedan 2005 och uppstod ur viljan att lyfta fram en högt respekterad och allt mer populär musikgenre, som för den stora massan fortfarande är relativt okänd. Som en eftermiddagskonsertserie i augusti har Etno-Espa årligen nått cirka 17 000 åhörare.

Som stadsfestival har Etno-Espa också breddat sin verksamhet utanför Esplanadestraden, till olika delar av Helsingfors: festivalen har bjudit på folkmusikyoga, improkonserter som kombinerar ny folkmusik med livepoesi samt klubb- och dj-kvällar.

Evenemanget produceras av Etno Espa ry, som grundades våren 2005. Föreningens viktigaste uppgift är att producera evenemanget Etno-Espa. Även genom sin övriga verksamhet vill föreningen främja den finländska nutida folkmusiken och göra den mer känd och respekterad.