MÅ 7.8. kl 17:15 Wimme & Rinne

Uråldrig jojk och moderna ljudvärldar möts och skapar universell musik med ett starkt grepp om tiden. Samiska Wimme Saari är hemma från Kelottijärvi i Lapska armen. Han behärskar suveränt den traditionella jojken men har också utvecklat en alldeles egen, modern jojkstil, där man kan höra intryck från vår tids musik – och ljudkonst. Tapani Rinne har bott hela sitt vuxna liv i det urbana Helsingfors, men har rötter i Satakunta i västra Finland. Barndomens öppna åkerlandskap kan spela in – i Rinnes saxofon- och klarinettslingor kan man starkt känna en viss rumslig, ”nordisk” känsla.

Wimme Saari
Tapani Rinne
Aleksi Myllykoski