Säkerhetsförskifter / Etno-Espa 2020

Konsertserien Etno-Espa 2020 tar i beaktande den rådande coronapidemisituationen och vid arrangemangen placeras säkerheten först. Vid konsertserien Etno-Espa följs instruktioner och regler uppställda av Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket samt Esplanadestradens allmänna säkerhetsföreskrifter. Instruktioner från Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd finns bakom denna länk. Konsertseriens personal och artister följer de säkerhetsföreskrifter som ställts upp för dem.

Bekanta dig med våra säkerhetsföreskrifter på förhand. Personalen vid Etno-Espa hjälper och vägleder publiken i fråga om att följa instruktioner och skapa en trygg konsertmiljö.

  • Det är inte tillåtet att komma till Etno-Espa med flunssasymptom eller om du har orsak att misstänka att du bär på coronavirussmitta. Denna begränsning gäller såväl publik, artister som personal. Det viktigaste sättet att förebygga smitta är att stanna hemma vid minsta lilla sjukdomssymptom.

  • Publikens säkerhetsavstånd sköts med hjälp av förminskad publikmängd och läktararrangemang.

  • Största tillåtna publikmängd i det avgränsade publikområdet är 100 personer, beroende på hur sällskap och enskilda åskådare placerar sig på området.

  • På läktarområdet, som avgränsas med stolpar finns bänkar som placerats så att säkerhetsavståndet till nästa bänk uppgår till minst en meter. Bakom bänkraderna finns ett området för ståplatser som utmärkts med skyltar.

  • Ståplatserna med säkerhetsavstånd har försetts med kalkerade märken.

  • Ordningsvakter ansvarar för passerkontrollen till publikområdet och för att säkerhetsavstånd bibehålls.

  • Vid evenemanget följs god hand- och hosthygien: det lönar sig att desinficera händerna då man anländer och lämnar platsen. Hosta i en näsduk eller i ärmen. Vi ber publiken undvika att skrika i onödan för att undvika aerosolsmitta. Handdesinficeringsmedel finns till publikens förfogande då de anländer till det avgränsade publikområdet.

  • Efter att konserten avslutats lämnar man området lugnt och beaktande säkerhetsavstånd. Ordningsvakterna hjälper också med att bibehålla säkerhetsavstånden då publiken lämnar platsen. Vi ber publiken att inte stanna kvar i estradens omedelbara närhet för att träffa artisterna. Artisterna informerar själva om undantagsarrangemangen för sin skivförsäljning under konsertens lopp. Utomhusbänkarna rengörs efter varje konsert.

  • Av hygieniska skäl delar Etno-Espa detta år inte ut några tryckta broschyrer på evenemangsplatsen. Konsertinformationen hittar du på affischer vid evenemangsplatsen samt på webbplatsen www.etno-espa.fi.

  • Följ vår information via Facebook även efter evenemanget i fall myndigheterna behöver spåra eventuella smittkedjor. Dessa säkerhetsföreskrifter uppdateras och de kan förändras beroende på myndigheternas direktiv och regler.