TI 6.8. kl 16:00 Suõmmkar

Suõmmkar tar med sig en bris från Koltsaamiområdet, Enare kommun, till Esplanadparken och kombinerar den koltsaamiska sångtraditionen leuʹdd och andra koltsaamiska musikstilar som katrilla, lek och vaggvisor med en modern twist. Bandets andra album Peäccam da Paččjokk, som släpps sommaren 2024, bygger på den traditionella musiken från de gamla silorna i Petsamo och Paatsjoki – samebyarnas byar i Lappland.