TO 8.8. kl 16:00 Emmi Kuittinen – Surun synty

Kuva: Juha Olkkonen

Emmi Kuittinen är folkmusiker, sångare och låtskrivare, specialiserad på Karelens och Ingusjiens musik samt lyriska sånger. Surun synty är titeln på Kuittinens senaste soloalbum. Konserten med samma namn kommer att innehålla lager av gamla poetiska sånger och lyriska texter ända fram till nyare sånger. Frågan som ställs i Surun synty är: ”miss on sadness born, kaiho kaunis kasvatettu?” När sorgens födelse upptäcks kanske sorgen gradvis försvinner, eller åtminstone ändrar form.