Trygg för evigt

Marouf Majidi

“Om konsten och speciellt musiken utgör passionen i ditt liv, är du trygg för evigt.”

Så sade min mamma till mig en gång. Man kan tolka budskapet på många olika sätt och för mig är alla tolkningar rätta på sätt eller annat, för musik och att arbeta med musik är något så mångsidigt, en sak med otaliga dimensioner.

För mig är citatet värdefullt eftersom det känns aktuellt varenda dag. Musikerns liv är fullt av vägkrökar och som musiker är det ibland svårt att få in kontinuitet i levebrödet. Men just i dessa utmanande situationer minns jag än en gång att jag är trygg för evigt eftersom jag befinner mig i musikens och konstens värld.

Då jag precis kommit till Finland och inlett mina musikstudier befann jag mig i ett musikbad med nya musikstilar dimpande ner från höger och vänster. Jag bekantade mig med nutida musik, fri improvisation, jazz, latinamerikansk musik, västerländska rock’n’roll-klassiker och finländsk folkmusik. Jag besökte konserter, musikworkshops och jamsessioner, diskuterade med nya vänner. Naturligtvis påverkades jag av allt detta. Då funderade jag på om jag skulle låta dessa nya intryck tränga in, ge efter för dem, eller hålla hårt fast vid min egen grej, traditionen, något jag delvis gjort sedan jag var barn. Att avvika från rutinen kräver att man lämnar sin bekvämlighetszon, det kräver mod att hoppa ut på okända vatten.

Jag ville livnära mig som musiker men göra något eget, något som avviker från traditionen. Jag litade på att musiken leder mig i rätt riktning, jag litade på livet och gav mig själv lov att vara intresserad av och studera ny musik. Resan har varit utmanande och komplicerad, krävt en hel del förtroende men samtidigt varit synnerligen fruktbar.

En hel del tid har förflutit sedan resan inleddes. Det var värt att ge sig ut på den. Det var värt att pröva sig fram, att hoppa ut i det okända. Att lära sig nya saker är något som aldrig tar slut – man blir aldrig färdig och det behöver man inte heller. Det handlar om en process, flöde, kontinuitet. Oberoende om jag gör egen musik eller något ytterst traditionellt handlar det om konst och att jobba i konstens värld. Och jag får inte glömma att det är en värld vi är evigt trygga i.

Skribenten är född i Iran och bosatt i Finland sedan 2005. Han har avlagt examen vid Sibelius-Akademin och hittat sin plats i flera Helsingforsensembler.